شماره‌ی 62  آبان ماه 1393

شماره‌ی 62 آبان ماه 1393

نگاهی به عناوین منتخب :

این شماره از ماهنامه عصر مس طرح جلد خود را با عنوان «مس، روی خط رسانه» کامل می کند که در واقع به نشست مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس با اصحاب رسانه و آغاز فصلی نو در اطلاع رسانی شفاف صنعت مس اشاره دارد. مدیرعامل مس در ابتداى این نشست با ارائه آخرین آمار تولید و مصرف مس در جهان بیان کرد که: «تولید شرکت از میزان پیش بینی شده سال 7 درصد جلوتر است».

همچنین به بهانه برگزارى نهمین نمایشگاه کتاب سرچشمه، خبرنگار عصر مس گفتگویی با مسئول کتابخانه و مرکز اسناد مجتمع مس سرچشمه انجام داد که برای خوانندگان «عصرمس» در مورد وظایف، تاریخچه کتابخانه و مرکز اسناد در مجتمع مس سرچشمه توضیح می دهد و ضمن اشاره به این نکته که «کتابخوان کم داریم نه کتاب»، بیان می کند: «براى گسترش فرهنگ کتابخوانى کتاب های زیادی با عناوین متنوع میان کارکنان و خانواده هاى آنان به صورت رایگان توزیع شده است.»

عناوین دیگری که در ادامه این شماره می توانید بخوانید به شرح زیر است:

رادیو کاپر
مس در ماینکس/ پاسخگویى از نوع شفاف!/ خبرهاى یک ماه گذشته صنعت مس

پرونده
انرژى را من مصرف میکنم!/ مصرف انرژى در مس مطلوب است/ بهینه سازى؛ دغدغ هاى براى توسعه/ بهینه سازی نفس صنعت است/ ما کجا ایستاده ایم؟/ سونگون و پروژه سبز/ از زمین، بر زمین/ تولید پراکنده ، مصرف متمرکز

مسکوک
از منفى 9 تا مثبت 11/ صدرنشین سودآوران/ ذوب در کوره نوسان قیمت/ آمار خوشایند مسى/ سه مجتمع در یک قاب/ آماده باش بورس

فرامس
خاک به باد مى رود!/ براى مدال برنز نذر کرده بودم!/ طلاى رکاب زن مسى براى ایران/ کتابخوان ها راضى بودند/ کتابخوان کم داریم نه کتاب/ در خلوت میزها و کلمه ها/ نقشه راه مدیریت و اقتصاد

مسیر
جایگاه خود را بشناسید/ شاخص هاى کمى مبنا نباشد/ سنجه اى براى عملکرد بهتر/ پیشنهاد/ رویکرد چینى در مدیریت/ احساسات شدید به تصمیم گیرى بد
مى انجامد؟/ 9 قانون براى مدیریت تضاد در محیط کار

مساله
دانش بومى علیه تحریم/ معدن شگفت انگیز/ درختچه هاى مسى/ از فواید استفاده مس براى سلامتى چه میدانید؟/ مس در خانه

کلوپ
عصرانه شعر در سرچشمه/ مس دنیا در یک سایت/ ماجرای معدنی که هتل شد!/ بخش انگلیسى


فهرست مطالب این شماره در سایت :

فایل‌های ضمیمه
googleplus  Facebook  Twitter
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :
مس پرس
به نظر شما سایت عصر‌مس‌آنلاین بهتر است بیشتر به چه مطالبی بپردازد؟