کد مطلب : ‌10131
چکیده مقاله‌های چهارمین کنفرانس بین‌المللی مواد مهندسی و متالورژی - 1

بررسی تاثیر دمای تبخیر و افزودن جوانه نمک آمونیوم سولفات بر تشکیل کریستال آمونیوم سولفات تولید شده از اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه

در این تحقیق تاثیر دمای تبخیر کردن و همچنین بهبود جوانه‌زنی با افزودن دانه‌های نمک آمونیوم سولفات بر روی تولید کریستال آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این تحقیق تاثیر دمای تبخیر کردن و همچنین بهبود جوانه زنی با افزودن دانه‌های نمک آمونیوم سولفات بر روی تولید کریستال آن مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا محلول آمونیوم سولفات از اسید سولفوریک 93 درصد واحد اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه و آمونیاک صنعتی 20/57 درصد در 6=PH تهیه شد. سپس دانه‌های نمک آمونیوم سولفات(0/5، 1، 1/5) جهت بهبود فرآیند جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر این عوامل بر روی درجه خلوص و سایز کریستال‌های تولید شده بررسی گردد. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که تبخیر در دمای 80 درجه سانتی گراد و جوانه‌زنی نمک آمونیوم سولفات با مقدار 1/5 گرم، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی درشت شدن سایز کریستال تولیدی داشته است.
واژه‌های کلیدی: کریستال، آمونیوم سولفات، تبخیر کردن، جوانه زنی.
***
طاهره خانی(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی)، فرشته بختیاری(دانشیار، دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی)، امیر صرافی(دانشیار، دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی)، شهرام دانش پژوه(دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، رئیس بخش هیدرومتالوژی، مجتمع مس سرچشمه)
                                                                                          

نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :
مس پرس
به نظر شما سایت عصر‌مس‌آنلاین بهتر است بیشتر به چه مطالبی بپردازد؟