کد مطلب : ‌11147

عمر معادن مس چقدر است؟

عصرمس آنلاین: بررسی مؤسسه تحقیقاتی CRU روی تمامی ذخایر معدنی جهان نشان می‌دهد، عمر متوسط معادن مس جهان 26 سال است که نسبت به سایر فلزات پایه بیشتر است.

مؤسسه تحقیقاتی CRU بررسی‌ای بر تمامی ذخایر جهان (قطعی و محتمل) انجام داده است. براساس این بررسی طول عمر معادن هر یک از فلزات پایه به‌طور چشمگیری با یکدیگر متفاوت هستند. لازم به اشاره است که عمر معدن نه تنها به قیمت و هزینه‌های مورد انتظار وابسته است، بلکه به حداقل نرخ بازده قابل قبول در هر صنعت که بنا به شرایط اقتصادی می‌تواند تغییر در عیار حد را به دنبال داشته و از این طریق در عمر یک معدن تغییر ایجاد کند نیز بستگی دارد. علاوه بر این، درجه تبدیل منابع تأثیر زیادی در میزان طول عمر معدن دارد که این امر در مواردی که معدن‌کاری زیرزمینی سهم بیشتری از تولید معدنی را در اختیار دارد (همچون معادن سرب و روی) اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

مؤسسه CRU با در نظر گرفتن این موارد برای واحدهای معدنی نیکل، میانگین عمر معادن با میانگین عیار 0.62 درصد را حدود 27 سال برآورد کرده است. از سوی دیگر میانگین طول عمر معادن مس، با عیار متوسط 0.6 درصد، حدود 26 سال ارزیابی شده است. توزیع معادن با طول عمرهای متفاوت نشان می‌دهد که حدود 92 درصد واحدهای معدنی مس دارای طول عمر کمتر از 10 سال هستند. در صنعت سرب و روی، طول عمر معادن به مقدار قابل ملاحظه‌ای کمتر است؛ به‌طوری‌که با عیار متوسط 3.1 درصد روی و 1.2 درصد سرب، میانگین عمر معادن کمتر از 12 سال برآورد می‌شود. در صورتی که تمامی صنایع معدنی فلزات پایه در نظر گرفته شود، می‌توان گفت که عمر میانگین معادن این فلزات به 22 سال می‌رسد.

نمودار یک- نمودار بالا طول عمر میانگین معادن به سال را نمایش می‌دهد و نمودار پایین نسبت معادن با طول عمر کمتر از 10 سال را به کل معادن به درصد نشان می‌دهد.

به‌طور متوسط، طول عمر معادن مس 26 سال با عیار 0.59 مس ارزیابی شده است. نمودار دو و نمودار سه نشان می‌دهند قسمت قابل توجهی از معادن مس جهان (56 درصد) دارای طول عمری بیش از 26 سال هستند و عیار آن‌ها نزدیک به عیار میانگین تمامی معادن است. با توجه به این‌که منبع اصلی مس در جهان، معادنی با حجم بالای خاک‌برداری است و با در نظر گرفتن این مطلب که هزینه‌های اکتشافی و بهره‌برداری از منابع موجود به اندازه صنعت روی محدودکننده نیست، طول عمر بالای معادن مس منطقی به نظر می‌رسد.

با وجود این‌که معدن‌کاری در صنعت مس محدودکننده نیست، شرکت‌های معدنی در این صنعت، تمامی منابع اکتشاف‌شده خود را در بازه کوتاه تا میان‌مدت به ذخیره (منبعی با توجیه‌پذیری اقتصادی) تبدیل نمی‌کنند؛ چراکه ذخایر مس نیز در زمره دارایی‌های یک شرکت قرار می‌گیرند. در چنین حالتی، ارزش این ذخایر نیز همچون سایر دارایی‌ها طی زمان می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. آن‌چه مشخص است این‌که تعداد کمی از معادن هستند که عیاری بالاتر از عیار میانگین صنعت دارند که در این بین می‌توان به فاز اول و دوم Kamoa و Kamoto KOV اشاره کرد که دارای عیاری بالاتر از 3.6 درصد مس هستند. علاوه بر آن، باید در نظر داشت که ذخایری که طول عمری بیشتر از طول عمر میانگین معادن مس دارند، عمدتاً ذخایر بزرگ پورفیری، همچون معادن اسکوندیدا، چوکی کاماتا و کولاهاوسی هستند که میانگین عیار مس آن‌ها 0.83 درصد برآورد شده است.

نمودار دو- عیار ذخایر معدنی مس و طول عمر آن‌ها؛ اندازه دایره، میزان مس محتوی هر ذخیره را نشان می دهد.

نمودار سه- عیار ذخایر معدنی مس و طول عمر آن‌ها به تفکیک نوع فعالیت؛ رنگ سبز مربوط به ذخیره واحدهای معدنی تغلیظ (عموماً سولفیدی) و رنگ آبی مربوط به ذخیره واحدهای هیدرومتالورژی (عموماً اکسیدی یا سولفیدی کم عیار) است. اندازه دایره، میزان مس محتوی ذخایر را نشان می‌دهد.

نمودار چهار نشان می‌دهد بزرگترین ذخایر مس، سهم قابل توجهی از مجموع ذخایر معدنی مس را تشکیل می‌دهند. بزرگترین ذخایر مس براساس فلز محتوی، شامل ذخایر بزرگ پورفیری، همچون اسکوندیدا، کولاهاوسی، چوکی کاماتا، ال تنینته، بوناویستا و گراسبرگ هستند. این ذخایر که عیار میانگین 0.8 درصدی از مس دارند، بخش قابل توجهی از مجموع ذخایر جهان را تشکیل می‌دهند. همچنین این دارایی‌ها به‌طور بالقوه توانایی اثرگذاری در بازار و تغییر قیمت مس را دارند. 

نمودار چهار- عیار مس (درصد) بر حسب مقدار مس محتوی ذخیره معدنی (هزار تن)؛ ذخایر 10 واحد معدنی بزرگ جهان در نمودار مشخص شده‌اند.

 

نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :
مس پرس
به نظر شما سایت عصر‌مس‌آنلاین بهتر است بیشتر به چه مطالبی بپردازد؟