مجله اینترنتی علمی، آموزشی عصرمس
تاریخ روز
سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1397 ساعت 09:46:51
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

چگونه میتوان در سایت ICSG ثبت نام کرد ؟

دوشنبه 27 مهر ماه 1394

چگونه میتوان در سایت ICSG ثبت نام کرد و از اطلاعات ساخت استفاده کرد؟

 


پاسخ عصر مس به این سوال

بولتن مس ISCG به صورت ماهنامه منتشر مى شود و شامل آمارهایى درباره تولید مس در دنیا، محصولات و تولیدات وابسته، میزان مصرف و آمارهاى مرتبط به تجارت از سوی کشورهاى صاحب مس است. در این ماهنامه با مشاوره و ارائه دیدگاه متخصصان جهانى، شرایط آینده عرضه و تقاضاى این صنعت پیش بینى و ارائه مى‌شود. حق اشتراک موسسات و کشورهاى عضو ICSG براى این نشریه 500 یورو و براى کشورهاى غیرعضو 750 یورو است. قیمت اشتراک اضافى براى همان شرکت (کشورهاى عضو، سالانه 335 یورو و براى کشورهاى غیرعضو 540 یورو است. تک جلدهاى نشریه هر ماه هم براى کشورهاى عضو با 100 یورو و براى غیرعضوها، با 150 یورو قابل دسترس است. ضمن اینکه متن شماره‌هاى قبلى این بولتن به صورت PDF و آمارهای آن به صورت فایل اکسل در دسترس است.
اطلاعات بیشتر را میتوانید با دانلود شماره 62 ماهنامه عصرمس‌آنلاین، در صفحه 123 مطالعه بفرمائید.

لینک مطلب‌ :: http://asremesonline.ir/question/?Id=18