کد مطلب : ‌49

شیمی معدنی، دانش اتم‌ها

ساندرسن، یکی از بزرگان علم شیمی درباره شیمی معدنی می‌گوید: بیشترین بخش علم شیمی را دانش اتم‌ها تشکیل می‌دهد. تمام خواص مواد و ترکیبات، ناشی از نوع اتم‌ها و روشی است که با توجه به آن، اتم‌ها به یکدیگر می‌پیوندند و مجموعه تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر تمامی تغییرات شیمیایی متضمن بازآرایی اتم‌هاست. شیمی معدنی یکی از مهم‌ترین بخش‌های علم شیمی است که درباره تفاوت‌های موجود در انواع اتم‌ها بحث می‌کند.

انواع مواد معدنی
به‌طور کلی مواد معدنی را می‌توان در چهار گروه طبقه‌بندی کرد. عناصر، ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی و جامدات شبکه‌ای.


عناصر
عناصر دارای ساختار و خواص متفاوتی هستند. آنها می‌توانند گازهای اتمی باشند مانند Ar و یا گازهای مولکولی باشند مانند H_2. می‌توانند جامدات مولکولی مانند S_8 یا C_6 باشند. می‌توانند مولکول‌ها و یا جامدات شبکه‌ای گسترش یافته مانند  الماس باشند و در نهایت می‌توانند فلزات جامد مانند Cu و یا فلزات مایع مانند جیوه باشند.

ترکیبات یونی
ترکیبات یونی به ترکیباتی گفته می‌شود که در دما و فشار استاندارد همیشه جامد هستند و شامل ترکیبات یونی ساده مانند NaCl  که در آب یا دیگر حلال‌های قطبی محلول هستند، اکسیدهای یونی که در آب غیرمحلول‌ هستند، اکسیدهای مختلط مانند اسپنیل، سیلیکات‌های مختلف، هالیدهای دوتایی، کاربیدها، سولفیدها و مواد مشابه می‌شوند.
نکته: ترکیباتی که دارای یون‌های چنداتمی و به اصطلاح کمپلکس هستند، جزو ترکیب‌های پیچیده یونی هستند.


ترکیبات مولکولی
ترکیبات مولکولی می‌توانند جامد، مایع و یا گاز باشند. ترکیبات دوتایی ساده، ترکیبات پیچیده فلزدار و ترکیبات آلی فلزی که مشخصا پیوندهای فلز به کربن دارند را جزو ترکیبات مولکولی دسته‌بندی می‌کنند.

جامدات شبکه‌ای
جامدات شبکه‌ای شامل مواد متعدد و متنوع معدنی و ابررساناها می‌شود.

ساختار مواد معدنی
مواد معدنی معمولا ساختار بسیار پیچیده‌ای دارند. در این اجسام اتم‌ها ممکن است خیلی بیشتر از چهار پیوند تشکیل دهند. در برخی از مواد معدنی اتم‌ها پنج، شش، هفت، هشت و تعداد بیشتری پیوند تشکیل می‌دهند و تنوع شکل هندسی در آنها بسیار  بیشتر از مواد آلی است. ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن و عناصر دیگر به غیر از هیدروژن که معمولا به کربن پیوند می‌شوند، چهار است. ساختار مواد معدنی معمولا بر اساس تعدادی از دووجهی‌های با نظم کمتر، مانند دو هرمی با قاعده مثلث، منشور سه ضلعی و غیره و همچنین بر اساس شکل‌های باز چند وجهی منتظم یا غیرمنتظم که در آن‌ها یک یا چند راس حذف شده است، مشاهده می‌شود.

نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :
مس پرس
به نظر شما سایت عصر‌مس‌آنلاین بهتر است بیشتر به چه مطالبی بپردازد؟