مس در کنار مواد مختلف

بیشتر مواد در شرایط خشک به‌ندرت با مس واکنش می‌دهند و سرعت واکنش با افزایش رطوبت، بالا می‌رود. مس گرایش بالایی نسبت به هالوژن‌های آزاد، گوگرد مذاب یا سولفید هیدروژن دارد. بنابراین، مس اساسا با اسیدهای غیراکسیدکننده مانند اسید سولفوریک رقیق، اسید هیدروکلریک، اسید فسفریک یا اسید استیک و سایر اسیدهای آلی واکنش نمی‌دهد.

 

مس در هوا
در هوای خشک و در دمای اتاق، مس به‌تدریج با اکسیژن ترکیب شده و نوار نازک محافظی از اکسید مس روی سطح آن تشکیل می‌شود. در اتمسفر، پس از گذشت چند سال، سطح مس اکسید شده و به مخلوطی از نمک‌های قلیایی سبز رنگ، زنگار که از سولفات قلیایی و کربنات‌های قلیایی تشکیل شده است، تبدیل می‌شود. در محیط دریایی برخی کلریدهای قلیایی نیز تشکیل می‌شوند و لایه‌های پوششی که گفته شد، فلز مس را حفاظت می‌کنند.

 

انحلال‌پذیری مس
انحلال مس با اکسیداسیون و یا تشکیل یون‌های کمپلکس مس امکان‌پذیر است. بدین ترتیب مس در اسیدهای اکسیدکننده مانند اسید نیتریک، اسید سولفوریک گرم و غلیظ و اسید کرومیک و یا در اسیدهای غیر اکسیدکننده حاوی عامل اکسیدکننده مانند پروکسیدهیدروژن با اکسیژن، محلول است. به‌عنوان مثال اسید استیک در حضور اکسیژن اتمسفری با مس واکنش داده و زنگار را که به رنگ سبز یا آبی‌سبز است، تشکیل می‌دهد.

روش دیگر حل کردن مس، تشکیل یون‌های کمپلکس است. بهترین عامل جهت این هدف محلول‌های آمونیاک، نمک‌های آمونیاک و یا سیانیدهای فلزات قلیایی است. مس اساسا با محلول‌های هیدروکسید فلزات قلیایی واکنش نمی‌دهد.

 

گازها و مس
دانش دقیق در مورد رفتار مس جامد و مایع در مقابل گازها، جهت تولید و استفاده از این فلز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اکسیژن به‌صورت اکسید مس Ι در مس مذاب تا حد 6/12% Cu2O انحلال می‌یابد. اکسید مس Ι در مس جامد یک فاز جامد مجزا تشکیل می‌دهد. دی اکسید گوگرد در مس مذاب حل شده و با آن واکنش می‌دهد.
هیدروژن به میزان قابل توجهی در مس مایع، قابل حل است و پس از انجماد باقی مانده‌های هیدروژن در فلز جامد حل می‌شود، اگر چه مس، هیدرید تشکیل نمی‌دهد.
بخار آب در مس محلول نیست، بنابراین یا از آن خارج می‌شود و یا منافذ کوچکی تشکیل می‌دهد.
نیتروژن و منواکسیدکربن در مس جامد یا مایع غیرقابل حل هستند و هیدروکربن‌ها، عمدتا با مس واکنش نمی‌دهند.

نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
متن :
 
عضویت در خبرنامه
نام‌ و نام‌خانوادگی:
ایمیل :
مس پرس
به نظر شما سایت عصر‌مس‌آنلاین بهتر است بیشتر به چه مطالبی بپردازد؟